مشاوره مدیریت منابع انسانی

آماده‌سازی زیرساخت‌های اداری

طراحی زیرساخت‌های سازمانی

جذب و استخدام​

طراحی نظام جبران خدمات

طراحی نظام مدیریت عملکرد​

طراحی نظام آموزش و توسعه

آماده‌سازی زیرساخت‌های اداری

وجود زیرساخت‌های اداری در سازمان، لازمه‌ی کار واحد منابع انسانی است تا بتواند نظم اداری را برقرار کند و برای پیاده‌سازی الزامات قانون کار و تأمین اجتماعی اقدام نماید. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از: 

 • تدوین آئین‌نامه‌های سازمانی
 • طراحی فرم‌های سازمانی
 • تهیه قراردادهای مورد نیاز
 • ایجاد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)
 • استقرار سیستم تردد متناسب با نیاز سازمان
 • ایجاد 5S در بایگانی واحد منابع انسانی

طراحی زیرساخت‌های سازمانی

آماده‌سازی زیرساخت‌های سازمانی، اولین گام برای توسعه سازمان به حساب می‌آید. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • طراحی ساختار سازمانی
 • تجزیه و تحلیل مشاغل و تدوین شناسنامه‌های شغلی
 • استخراج و بهینه‌سازی فرایندهای واحد منابع انسانی

جذب و استخدام

جذب و استخدام سرچشمه ورود به سازمان و یکی از پرتکرار ترین و مهمترین فرایندهای واحد منابع انسانی است؛ اگر افراد متناسب با شغل و فرهنگ سازمانی وارد سازمان شوند، موفقیت سازمان حتمی خواهد بود. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • استقرار سیستم ATS متناسب با نیاز سازمان
 • برگزاری رویداد و کمپین‌های جذب و استخدام
 • برگزاری کانون‌های جذب و استخدام
 • آموزش تیم‌های منابع انسانی برای جذب و استخدام
 • آموزش مدیران و سرپرستان غیرمنابع انسانی برای انجام مصاحبه‌های استخدام
 • انجام فرایند جذب و استخدام برای سطوح مدیریتی

طراحی نظام جبران خدمات

حقوق و مزایای شغلی یکی از مهمترین دلایل کار کردن برای افراد به شمار می‌آید و همین موضوع باعث اهمیتش شده است. بسیاری از سازمان‌ها برای تعیین حقوق و دستمزد همکاران جدید و یا رشد سالانه آن دچار مشکل هستند و ناچارند وارد چانه‌زنی با کارکنان خود شوند که همین موضوع باعث به وجود آمدن احساس تبعیض برای کارکنان می‌شود زیرا بدون وجود منطق مشخص، یکی حقوق بیشتر دریافت می‌کند و دیگری کمتر. برای حل این مسئله، خدماتی که ما ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • تعیین مدل ارزشیابی مشاغل متناسب با سازمان
 • ارزشگذاری مشاغل بر اساس شاخص‌ها
 • تحقیق و بررسی حقوق و دستمزد در بازار کار
 • طراحی ساختار حقوق و دستمزد
 • طراحی سیستم‌ها پرداخت مبتنی بر عملکرد
 • طراحی سیستم‌های رفاهی

طراحی نظام مدیریت عملکرد

داشتن بهره‌وری بالا، خواسته هر سازمانی است و این کار نیازمند تعریف بهره‌وری، تعیین اهداف و شاخص‌های دقیق و اندازه‌گیری و پایش مداوم آن است. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • تعیین روش متناسب با نیاز سازمان
 • تدوین شاخص‌های عملکردی به تفکیک واحدها و مشاغل
 • تعیین اهداف
 • مربیگری
 • ارزیابی عملکرد
 • ارائه بازخورد

طراحی نظام آموزش و توسعه

دانش، تکنولوژی و مسیر حرکت سازمان‌ها دائماً در حال به روزرسانی است؛ برای همسو شدن با این تغییرات، سازمان‌ها باید به فکر رشد و توسعه همکاران خود باشند. خدماتی که ما در این حوزه ارائه می‌دهیم عبارتند از:

 • طراحی سیستم آموزشی متناسب با نیاز سازمان
 • نیازسنجی آموزشی
 • طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی
 • اجرای آموزش
 • اثرسنجی آموزش