خدمات کارتا

خدمات حوزه مدیریت منابع انسانی

کارکنان مناسب، متخصص و کارآمد مهمترین سرمایه سازمان به شمار می‌آیند و هر اقدامی که منجر به جذب، نگهداشت و توسعه آن‌ها شود به معنی سرمایه‌گذاری بر روی مزیت رقابتی آتی سازمان است. مطالعه دائمی ما در حوزه منابع انسانی و تجربه همکاری با بیش از ۵۰ سازمان و برند داخلی و خارجی، سبب شده که نیازها و دغدغه‌های حوزه منابع انسانیِ کسب و کارها را به خوبی شناسایی کنیم و بتوانیم خدماتی متناسب با نیازشان طراحی نماییم و ارائه دهیم.

خدمات حوزه روانشناسی صنعتی و سازمانی

روانشناسی صنعتی و سازمانی بر رفتارهای فردی و گروهی انسان در محیط کار متمرکز است؛ چیزی که آن را رفتار سازمانی می‌نامیم. این حوزه از روانشناسی، تمام تعاملات انسانی در محیط کار از قبیل: ارتباط کارکنان با یکدیگر، با مدیران، با مشتری، با سازمان و بالعکس را دربرمی‌گیرد و از طریق مطالعه، ارزیابی، آموزش و مربیگری، موجبات بهینه‌سازی کیفیت زندگی شغلی، بهبود سبک رهبری در سازمان، تقویت مهارت‌های نرم در کارکنان، افزایش بهره‌وری و غیره را فراهم می‌کند. ما در گروه کارتا به کمک روانشناسان صنعتی و سازمانی که در تیم خود داریم به شما کمک می‌کنیم رفتار سازمانی را در سازمان‌تان بسنجید و برای بهبود آن اقدام کنید.

خدمات میستری‌شاپینگ

ما از طریق میستری‌شاپینگ به کسب و کارها کمک می‌کنیم تا عملکرد کارکنان و کیفیت خدمت‌رسانی به مشتری را در سازمان خود ارزیابی و نیازهای آموزشی را شناسایی کنند، سپس بر اساس گزارشات و اطلاعات کافی تصمیم بگیرند و برای بهبود اقدام نمایند. ما به دلیل بهره‌گیری از یک تیم تحقیق و توسعه حرفه‌ای، قادریم صنایع مختلفی که مستقیماً با مشتری در ارتباط هستند را پوشش دهیم و میستری‌شاپینگ را در آن‌ها عملیاتی کنیم. همچنین جامعه‌یِ بزرگِ میستری‌شاپرهای ما در گروه‌های جنسیتی، سنی و اجتماعی متنوع، ورودمان به کسب و کارهای متعدد را تسهیل کرده و این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانیم نیازهای صنایع گوناگون را پاسخگو باشیم.